Reglement

Følgende regler gjelder for bidrag i finalen av Parodi Grand Prix. Regionale arrangører står fritt til å benytte andre regler i regionale uttak.

– Bidragene skal være tidligere bidrag Eurovision Song Contest eller nasjonale finaler / delfinaler. Man kan gjøre endringer i lydbildet, men melodilinjen skal være tydelig gjenkjennbar. Det skal ikke være tvil om hvilken låt som parodieres.
– Bidraget skal maksimalt vare i 4 minutter. Eneste unntak er de innslag hvor originalene varte i lengre tid (innslag fra 1956 og 1957). I disse tilfellene kan original tidsbruk tillates, dersom man bruker originale komposisjoner. Innslag som går over godkjent tid vil få trekk i poeng. Hvordan dette regnes ut vil opplyses om til deltakere i forkant av finalen.
– Kontroversielle religiøse eller politiske ytringer skal godkjennes av arrangør før opptreden.
– Det benyttes sing-back. Det vil si at musikken er forhåndsinnspilt, mens vokalen fremføres live. Det tillates noe forhåndsinnspilt koring.
– Hvert bidrag kan bestå av maksimalt seks deltakere.
– Deltakeren må minst fylle 16 år det kalenderåret konkurransen avholdes. Deltakere under 16 år må følges av en verge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: